naše usluge

 • Product

  Analiza prihoda, troškova i fin. rezultata

  U kontekstu svoje poslovne aktivnosti poduzeće mora ostvarivati takav obujam poslovanja kojim će osiguravati podmirivanje svojih, u načelu stalno rastućih potreba. Poduzeće mora prodajom određene količine proizvoda (roba ili usluga)...
  r Saznajte više

 • Product

  Analiza aktivnih bilančnih pozicija

  Kontinuitet poslovnog procesa može se osigurati jedino stalnim angažiranjem sredstava koja su kao imovina poduzeća – materijalna i nematerijalna, uključivo novčana – stalno vezane za poduzeće. Vezivanje i angažiranje predstavlja isto značenje...
  r Saznajte više

 • Product

  Analiza poslovnih funkcija

  Poslovni proces u poduzeću odvija se prema svojevrsnoj podjeli rada prema kojoj pojedine grupe djelatnika ili pojedini djelatnici obavljaj određene međusobno povezane poslove. Obavljajući te poslove, odnosno vršeći određenu funkciju u poduzeću, oni...
  r Saznajte više

izbor usluga

Analiza troškova

Osim što se troškovi analiziraju kao obujam i struktura za kraće i za duže razdoblje, moguće je analizirati i pojedine vrste troškova. Tako je moguće izvršiti analizu troškova materijala, troškova energije, troškova usluga, otpisa sitnog inventara i troškova djelatnika. Kao osnovni faktor koji utječe na ostvarivanje financijskog rezultata, troškovi zaslužuju osobitu pažnju, pa je stoga svaka nova...

r Saznajte više

 

Analiza financijske stabilnosti

Rast ukupne vrijednosti imovine uvijek je znak, rezultat i posljedica razvoja i širenja poslovanja odnosno uspješne uporabe imovine, a odražava jačanje ekonomske snage poduzeća, dok rast vrijednosti kratkotrajne imovine odražava jačanje financijske snage poduzeća. Smanjenje vrijednosti imovine ima suprotno značenje, osim ako je riječ o unaprijed upravljanim...

r Saznajte više

 

Analiza kratkotrajne imovine

Visina kratkotrajne imovine vrlo je promjenjiva. Kratkotrajna imovina podložna je i većim promjenama koje mogu nastati od slučaja do slučaja, a mogu biti redovita pojava u određenim kraćim vremenskim razdobljima. Bez obzira radi li se o periodičnim pojavama ili ne, očito je da je dopunska imovina u jednom razdoblju potrebna, a u drugom ne...

r Saznajte više