naše usluge

 • Product

  Porezno savjetovanje

  Porezno savjetovanje usluga je vezana uz primjenu poreznih zakona i propisa. Najčešće se porezni obveznici susreću s problemima i nedoumicama po pitanju Poreza na dodanu vrijednost, Poreza na dobit i Poreza na dohodak...
  r Saznajte više

 • Product

  Poslovni planovi

  Poslovni plan za mala i srednja poduzeća dio je strategijskog plana koji postoji kao višegodišnji plan poslovnih aktivnosti ili najmanje kao općenita ideja o pravcima razvoja promatranog poduzeća. Ukoliko poduzeće zadržava opseg poslovanja...
  r Saznajte više

 • Product

  Priprema za eksterni nadzor

  Priprema za eksterni nadzor usluga je namijenjena obveznicima revizije u Republici Hrvatskoj. Jedan od nezaobilaznih koraka na putu prema dobivanju pozitivnog ili bezuvjetnog (unqualified) mišljenja od strane eksternog nadzora je eliminiranje ...
  r Saznajte više

izbor usluga

Uvid

Uvid (review) usluga je namjenjena malim poduzećima koja nisu obveznici revizije. S obzirom na činjenicu da mala poduzeća zbog relativno malog broja zaposlenih, a samim time i nedovoljnog razgraničenja dužnosti nemaju razrađen sustav internih kontrola, skraćeni metodološki postupci dovoljni su za sagledavanje cjelokupne slike poslovanja...

r Saznajte više

 

Proračun prihoda

Koliko prihoda od prodaje treba ostvariti da bi se uz očekivane troškove ostvarila točka pokrića? Koliko je dodatnih prihoda dovoljno za ostvarenje željene dobiti?? Odgovori na postavljena pitanja ključni su za donošenje ispravnih poslovnih odluka i planiranje računa dobiti i gubitka u trgovini. Analiza odnosa „Troškovi – opseg – profit“ utvrđuje odnose između troškova, opsega...

r Saznajte više

 

Sustav internih kontrola

Uspostava sustava internih kontrola usluga je namijenjena poduzećima koja će ulaskom u EU postati obveznici eksterne revizije (sva srednje velika poduzeća i obveznici konsolidacije bez obzira na veličinu). Sustav internih kontrola predstavlja čitav niz aktivnosti vezanih za politike i postupke koji se postavljaju u poduzeću sa svrhom da menadžmentu...

r Saznajte više