Analiza financijske stabilnosti

Rast ukupne vrijednosti imovine uvijek je znak, rezultat i posljedica razvoja i širenja poslovanja odnosno uspješne uporabe imovine, a odražava jačanje ekonomske snage poduzeća, dok rast vrijednosti kratkotrajne imovine odražava jačanje financijske snage poduzeća. Smanjenje vrijednosti imovine ima suprotno značenje, osim ako je riječ o unaprijed upravljanim promjenama koje za posljedicu imaju oslobađanje poduzeća od suvišne imovine koja se ne koristi.

Cilj analize financijske stabilnosti je utvrditi načine financiranja i postizanje pravilnih odnosa između imovine i kapitala.

r Povratak