Analiza troškova

Osim što se troškovi analiziraju kao obujam i struktura za kraće i za duže razdoblje, moguće je analizirati i pojedine vrste troškova. Tako je moguće izvršiti analizu troškova materijala, troškova energije, troškova usluga, otpisa sitnog inventara i troškova djelatnika.

Kao osnovni faktor koji utječe na ostvarivanje financijskog rezultata, troškovi zaslužuju osobitu pažnju, pa je stoga svaka nova informacija o tome na koji ih je način moguće smanjiti, a bez utjecaja na kvalitetu poslovanja, svakako dobrodošla. Upravo je analiza troškova alat za stjecanje ispravnih spoznaja o navedenom.

r Povratak