Analiza aktivnih bilančnih pozicija

Kontinuitet poslovnog procesa može se osigurati jedino stalnim angažiranjem sredstava koja su kao imovina poduzeća – materijalna i nematerijalna, uključivo novčana – stalno vezane za poduzeće. Vezivanje i angažiranje predstavlja isto značenje, pa pod angažiranjem imovine razumijemo njenu vezanost za poslovanje poduzeća u cilju ostvarivanja poslovnog rezultata. Imovina pri tome mijenja svoj pojavni oblik koji može biti vrlo različit, i to kako po svojim fizičkim karakteristikama tako i po funkciji koju obavlja.

Budući da se imovina u vidu raznih pojavnih oblika angažira s ciljem ostvarenja poslovnog rezultata i budući da između poslovnog rezultata i imovine poduzeća postoji stanovita proporcionalnost kao normala u vidu najpovoljnijeg odnosa za svako poduzeće, poslovni je rezultat osnova i mjerilo ocjenjivanja opravdanosti angažiranja imovine, a angažirana imovina je osnova i mjerilo za ocjenjivanje ostvarivanja poslovnog rezultata.

Da bi se poslovni rezultat ostvarivao, osim raspolaganja imovinom, potrebni su i drugi uvjeti poslovanja a nadasve i odgovarajuća upravljačka i izvršna aktivnost. Sukladno tome, svrha analize imovine je ispitivanje mogućnosti usklađivanja poslovnog rezultata i imovine, također i pojedinih dijelova imovine.

r Povratak