Analiza prihoda, troškova i financijskog rezultata

U kontekstu svoje poslovne aktivnosti poduzeće mora ostvarivati takav obujam poslovanja kojim će osiguravati podmirivanje svojih, u načelu stalno rastućih potreba. Poduzeće mora prodajom određene količine proizvoda (roba ili usluga) ostvarivati prihod dovoljan da se pokrivaju rashodi i ostvaruje pozitivan financijski rezultat (dobitak) koji će omogućiti normalno poslovanje i razvoj poduzeća. Prihodi se analiziraju kao obujam i struktura i to za kraće i za duže razdoblje.

Svrha analize troškova je ispitivanje mogućnosti njihova minimiziranja. Pri tome treba istaknuti da svako smanjenje nekog troška istovremeno ne znači i apsolutno smanjenje ukupnih troškova. Neko smanjenje pojedinog troška može izazvati povećanje troška nekog drugog elementa. Stoga efekt svakog pojedinačnog smanjenja troška treba sagledavati i u vezi s troškovima drugih elemenata, odnosno i s aspekta ukupnih troškova. Troškovi se analiziraju kao obujam i struktura za kraće i za duže razdoblje.

Financijski rezultat najznačajniji je segment poslovanja poduzeća. On je kontrola stanovite razine racionalnosti i signal subjektima s kojima poduzeće ima poslovne veze da li se ostvaruje jedan od bitnih uvjeta sigurnosti u međusobnim poslovnim odnosima. Budući da financijski rezultat nastaje kao razlika između prihoda i rashoda, odnosno troškova, svi čimbenici koji utječu na veličinu i dinamiku tih poslovnih segmenata utječu i na financijski rezultat. Analiza financijskog rezultata se, kao i analiza drugih relevantnih pojava u poduzeću, obavlja za kraće i za duže razdoblje. Analizira se formiranje (oblikovanje) i raspodjela odnosno pokriće financijskog rezultata.

r Povratak