naše usluge

 • Product

  Vođenje poslovnih knjiga

  Uslugu vođenja poslovnih knjiga moguće je ugovoriti za male poduzetnike koji spoznaju činjenicu da za obujam njihovog poslovanja nije rentabilno zapošljavanje profesionalnog računovođe koji će u uvjetima današnjeg poslovanja biti u...
  r Saznajte više

 • Product

  Menadžersko računovodstvo

  Menadžersko računovodstvo pomaže menadžerima da razumiju što se i zašto dogodilo u prošlosti, da kontroliraju sadašnjost i da planiraju budućnost. Menadžersko računovodstvo osigurava informacije koje su baza za donošenje menadžerskih odluka...
  r Saznajte više

 • Product

  Kompilacije, završni račun

  Kompilacije su usluge koje obavljaju profesionalni ovlašteni računovođe a predstavljaju pripremu financijskih izvještaja na osnovi računovodstvenih i ostalih podataka klijenata. Svrha kompilacije je da se računovodstvenom ekspertizom prikupe...
  r Saznajte više

izbor usluga

Eksterni obračun plaće

Najzanimljivija usluga srednjim i velikim poduzetnicima u okviru vođenja poslovnih knjiga je eksterni obračun plaće čije će prednosti prepoznati svaki poduzetnik koji se bar jednom susreo s problemima koje može stvoriti obračun plaće u sklopu računovodstvene funkcije unutar poduzeća. Zašto bi kolege koji obavljaju iste poslove imali...

r Saznajte više

 

Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku temelji se na novčanoj osnovi, a novčani tijekovi razvrstani su na poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Moguće ga je sastaviti prema direktnoj ili indirektnoj metodi, što uvelike ovisi o obujmu poslovanja i kvaliteti informacija koje omogućuje korišteno poslovno rješenje. Smisao izvještaja je prikazati kako poduzeće ostvaruje i...

r Saznajte više

 

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka prikazuje prihode i rashode, te financijski rezultat ostvaren u određenom obračunskom razdoblju. Zajedno s bilancom, izvještajem o novčanom toku i bilješkama uz financijske izvještaje čini Godišnji financijski izvještaj poduzetnika sukladno Zakonu o računovodstvu. Prilikom sastavljanja računa dobiti i gubitka potrebno je...

r Saznajte više