Analiza kratkotrajne imovine

Visina kratkotrajne imovine vrlo je promjenjiva. Kratkotrajna imovina podložna je i većim promjenama koje mogu nastati od slučaja do slučaja, a mogu biti redovita pojava u određenim kraćim vremenskim razdobljima. Bez obzira radi li se o periodičnim pojavama ili ne, očito je da je dopunska imovina u jednom razdoblju potrebna, a u drugom ne. Zato je potrebno razlikovati dopunsku od stalne kratkotrajne imovine. Dok je stalna imovina stalno angažirana, dopunska se angažira povremeno, a čim više nije potrebna, poduzeće ju treba koristiti u druge svrhe.

Rezultat analize kratkotrajne imovine prvenstveno je odgovor na pitanje koji se dio iste (u kvantitativnom smislu) odnosi na stalno angažiranu kratkotrajnu imovini, a koji na dopunsku.

r Povratak