Analiza poslovnih funkcija

Poslovni proces u poduzeću odvija se prema svojevrsnoj podjeli rada prema kojoj pojedine grupe djelatnika ili pojedini djelatnici obavljaj određene međusobno povezane poslove. Obavljajući te poslove, odnosno vršeći određenu funkciju u poduzeću, oni, zajedno s djelatnicima koji obavljaju druge funkcije, stvaraju poslovni rezultat kao jedinstveni učinak poduzeća. Ako se ovome doda da se najveći broj aktivnosti, ako ne i sve aktivnosti, glede pojedinih funkcija izravno ili posredno odražavaju na financijsku situaciju poduzeća, sasvim je razvidna potreba analiziranja pojedinih funkcija.

Analiza poslovnih funkcija obuhvaća analizu upravljanja, prodaje, nabave, proizvodnje, u cjelini ili pojedinačno, odnosno neku od podfunkcija u okviru navedenog.

r Povratak