Priprema za eksterni nadzor

Priprema za eksterni nadzor usluga je namijenjena obveznicima revizije u Republici Hrvatskoj. Jedan od nezaobilaznih koraka na putu prema dobivanju pozitivnog ili bezuvjetnog (unqualified) mišljenja od strane eksternog nadzora je eliminiranje čimbenika koji bi takvo mišljenje mogli ugroziti.

Prema Zakonu o reviziji, eksternom nadzoru (reviziji) podliježu financijska izvješća dioničkih društava, društava s ograničenom odgovornošću i komanditnih društava koja su u svojim financijskim izvještajima u protekloj godini iskazala ukupan prihod veći od 30 milijuna kuna, uključujući i konsolidirana financijska izvješća, financijska izvješća banaka, investicijskih fondova, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i drugih društava po posebnim propisima, te financijska izvješća povezanih društava bez obzira na njihovu veličinu ako vladajuće društvo podliježe reviziji.

r Povratak