Sustav internih kontrola

Uspostava sustava internih kontrola usluga je namijenjena poduzećima koja će ulaskom u EU postati obveznici eksterne revizije (sva srednje velika poduzeća i obveznici konsolidacije bez obzira na veličinu). Sustav internih kontrola predstavlja čitav niz aktivnosti vezanih za politike i postupke koji se postavljaju u poduzeću sa svrhom da menadžmentu osiguraju ostvarenje poslovnih ciljeva. Funkcioniranje sustava internih kontrola revizori provjeravaju kroz obavljanje raznih vrsta testova.

Kotrolne aktivnosti uključuju preventivnu, tekuću, naknadnu, detekcijsku, ručnu, fizičku, kompjutorsku i upravljačku kontorolu. Kontrolne radnje ili postupci izvode se u poduzeću od strane zaposlenih na različitim razinama odgovornosti. Najviša razina bavi se ocjenjivanjem poslovanja u odnosu na planove, buduća predviđanja ili poslovanje konkurencije, dok izvršni menadžment ocjenjuje izvještaje o poslovanju za koje je izravno odgovoran, a izvršitelji pojedinih aktivnosti odgovorni su za konkretan posao kojeg obavljanju. Politike se donose kako bi poslužile kao osnova za postupke kojima se na njih djeluje. Politike se mogu izricati usmeno ili pismeno i djelotvorne su samo ako se koriste duže vrijeme i ako su dobro prihvaćene.

U sustav internih kontrola uključene su i interne računovodstvene kontrole koje su podloga za iskazivanje informacijama u financijskim izvještajima. Interne računovodstvene kontrole predstavljaju specifične postupke koji se odnose na usklađenost evidencija, točnost knjiženja i kompjutorske primjene programa, usklađenosti pojedinih računa i glavne knjige, pravilno odobravanje dokumenata, pravilnost raznih obračuna, pravilno razdvajanje dužnosti, fizičku ispravnost i drugo.

r Povratak