Uvid

Uvid (review) usluga je namjenjena malim poduzećima koja nisu obveznici revizije. S obzirom na činjenicu da mala poduzeća zbog relativno malog broja zaposlenih, a samim time i nedovoljnog razgraničenja dužnosti nemaju razrađen sustav internih kontrola, skraćeni metodološki postupci dovoljni su za sagledavanje cjelokupne slike poslovanja.

Metodološki postupci koji se primjenjuju kod uvida ne omogućavaju visoku razinu pouzdanosti, već umjerenu razinu uvjerenja u istinit i fer prikaz podataka u financijskim izvještajima. Rezultat obavljenog uvida je iskaz (izjava) izvršitelja usluge o tome postoje li materijalno značajne pogreške, odnosno je li tijekom ispitivanja nešto usmjerilo njegovu pozornost i postalo uzrokom da povjeruje kako financijski izvještaji nisu sastavljeni sukladno računovodstvenim načelima.

r Povratak