Poslovni planovi

Poslovni plan za mala i srednja poduzeća dio je strategijskog plana koji postoji kao višegodišnji plan poslovnih aktivnosti ili najmanje kao općenita ideja o pravcima razvoja promatranog poduzeća. Ukoliko poduzeće zadržava opseg poslovanja, ne mijena strukturu djelatnosti, niti izlazi na nova tržišta, poslovni plan ima jednostavniji oblik, a ukoliko se planiraju značajnije promjene opsega poslovanja, strukture djelatnosti ili izlazak na potpuno nova tržišta, tada poslovni plan mora obuhvatiti sve očekivane promjene.

Poslovni plan može imati različit sadržaj, ovisno o veličini i djelatnosti poslovne organizacije u kojoj se izrađuje. Analiza sadašnjeg stanja preduvjet je izrade realne i pouzdane prognoze, premda je prognoza uvijek više ovisna o točnoj procjeni budućih događaja i odnosa na tržitu, nego o analizi prošlih događaja. Na temelju prognoze prodaje izrađuje se plan prihoda i raspored novčanih primitaka, a na temelju planirane prodaje i politike zaliha, izrađuju se planovi svih ostalih poslovnih funkcija.

U planu investicijskog ulaganja (investicijskom elaboratu), kad je takvo ulaganje predviđeno, prikazuje se mogućnost realiziranja investicije i njezina isplativost tijekom investicijskog razdoblja. Dobar investicijski elaborat, uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost, ključni je faktor za realizaciju ugovora o financiranju u većini kreditnih aranžmana.

r Povratak