Proračun prihoda

Koliko prihoda od prodaje treba ostvariti da bi se uz očekivane troškove ostvarila točka pokrića? Koliko je dodatnih prihoda dovoljno za ostvarenje željene dobiti?

Odgovori na ova pitanja ključni su za donošenje ispravnih poslovnih odluka i planiranje računa dobiti i gubitka u trgovini. Analiza odnosa „Troškovi – opseg – profit“ utvrđuje odnose između troškova, opsega aktivnosti, prodaje i profita pri različitim razinama aktivnosti, na osnovu kojih se utvrđuje točka pokriča svih troškova za određenu razinu aktivnosti i područja dobiti i gubitka. Upravo je spomenuta analiza temelj za kreiranje proračuna prihoda.

r Povratak