Izvještaj o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku temelji se na novčanoj osnovi, a novčani tijekovi razvrstani su na poslovne, investicijske i financijske aktivnosti. Moguće ga je sastaviti prema direktnoj ili indirektnoj metodi, što uvelike ovisi o obujmu poslovanja i kvaliteti informacija koje omogućuje korišteno poslovno rješenje. Smisao izvještaja je prikazati kako poduzeće ostvaruje i troši novac i novčane ekvivalente, te omogućiti ocjenu sposobnosti poduzeća da ostvari budući novčani tijek, odnosno ispunjenje obveze vjerovnicima i vlasnicima kapitala.

Izvještaj o novčanom toku sastavni je dio Godišnjeg financijskog izvješća za srednje i velike poduzetnike.

r Povratak