Menadžersko računovodstvo

Menadžersko računovodstvo pomaže menadžerima da razumiju što se i zašto dogodilo u prošlosti, da kontroliraju sadašnjost i da planiraju budućnost. Menadžersko računovodstvo osigurava informacije koje su baza za donošenje menadžerskih odluka, a usmjereno je na sadašnjost i budućnost. Može ga se definirati i kao svojevrsnu nadgradnju postojećeg financijskog računovodstva čije podatke, uz sve ostale informacije koje ne moraju biti dokumentirane, koristi. Zakonodavac ne propisuje obvezu vođenja menadžerskog računovodstva u poduzeću, pa samim time ono nije formalizirano. Dobivene informacije nisu dostupne vanjskim strankama, a njihovi su korisnici samo menadžeri.

S obzirom da financijsko računovodstvo najčešće ne osigurava dovoljno informacija za upravljanje tvrtkom, bez obzira na to što zakonom nije propisano, menadžersko računovodstvo poduzećima usmjerenim na kvalitetno upravljanje i odlučivanje predstavlja potrebu a ne opciju.

r Povratak