Navision savjetovanje

Navision savjetovanje je usluga namjenjena potencijalnim i postojećim korisnicima Microsoft Dynamics NAV sustava. Prva faza projekta implementacije informacijskog sustava u poduzeće je odabir poslovnog rješenja. Korisnici poslovnih rješenja najčešće nisu IT eksperti i prilikom odabira poslovnog sustava prepušteni su sami sebi, pa njihova odluka često ovisi o prodajnim vještinama implementatora pojedinog poslovnog sustava, a ne o adekvatnosti istog. Veliku pomoć prilikom odabira informacijskog sustava svakako može donijeti mišljenje neovisnog IT stručnjaka.

Vođenje projekta od strane korisnika zahtjeva angažman osobe multidisciplinarnog obrazovanja i iskustva koje pokriva područja ekonomije (prvenstveno računovodstva i financija), organizacije (poslovni procesi i upravljanje) i informatike (zbog razumijevanja rješenja koje nudi informacijski sustav). Najčešće poduzeća nemaju takav kadar, pa voditelj projekta od strane korisnika postaje osoba specijalizirana za jedno od navedenih područja, što često dovodi do kasnijih problema u radu zbog nedovoljne usklađenosti poslovnog sustava s potrebama poduzeća. Za što efikasnije korištenje Navisiona u poduzeću od samog početka, nudimo uslugu vođenja projekta.

Microsoft Dynamics NAV je vrlo prilagodljiv poslovni sustav, a implementatori su skloni na zahtjev korisnika kreirati svakojake dodatne funkcionalnosti. To dovodi do kasnijih problema s održavanjem, prelaskom na nove verzije i mogućnošću izbora partnera koji će održavati Navision. Stoga je tijekom implementacije potrebno podjednako prilagoditi NAV organizaciji poduzeća, kao i organizaciju poduzeća NAV-u. Ukoliko NAV standardnim funkcionalnostima ne zadovoljava večinu potreba poduzeća, pravovremeno odustajanje ili ponovno preispitivanje potreba može donijeti znatnu uštedu novca i vremena.

r Povratak