Korisnička podrška

Upotreba složenih informacijskih sustava često je složena, osobito za napredne korisnike, a upravljanje funkcionalnostima koje se rijetko koriste često predstavljaju pravi izazov. Dobra dokumentiranost postupaka može uvelike olakšati korištenje NAV-a. Korisnici najčešće imaju potrebu za podrškom prilikom provođenja periodičnih aktivnosti.

Korisnička podrška pruža se u obliku uputa za ispravno korištenje upravljanje sustavom ili popravka već (pogrešno) odrađenih aktivnosti. Upute za ispravno korištenje uvijek su manji trošak od ispravaka pogrešaka koje su već prouzrokovale neželjene posljedice. Korisnička podrška pruža se elektroničkom poštom, osobno ili putem telefona.

r Povratak