Edukacija NAV korisnika

Neznanje korisnika najčešći je razlog nefunkcioniranja informacijskih sustava. Glavnu ulogu u izbjegavanju neželjenih posljedica koje nedovoljno educirani korisnici mogu prouzročiti u poslovnom sustavu ima edukacija korisnika. Korisnicima svakako treba omogućiti školovanje za rad s NAV-om ili bilo kojim drugim poslovnim sustavom. Večina korisnika uopće ne poznaje mogućnosti koje mogu koristiti, iz čega proizlazi nedovoljna iskorištenost sustava u kojeg je nerijetko uloženo mnogo sredstava.

Edukacija je, osim za osnovne funkcionalnosti svim novim korisnicima, namjenjena i postojećim korisnicima za bolje upoznavanje s NAV-om i maksimalizaciju učinaka koji se korištenjem poslovnog sustava mogu ostvariti.

Edukacija može biti grupna ili invidividualna, za osnovne ili naprednije funkcionalnosti, a sve u ovisnosti o razini postojećeg znanja korisnika.

r Povratak