Usklade analitičkih evidencija

Bilježenje poslovnih promjena u NAV-u odvija se kroz nekoliko odvojenih analitičkih evidencija. Jednim knjiženjem kreiraju se zapisi u svim potrebnim evidencijama. Primjerice, knjiženjem ulazne fakture mogu nastati stavke analitike glavne knjige, stavke analitike PDV-a, stavke analizike artikala, stavke analitike bankovnih računa... Sve su analitičke evidencije pri tome usklađene. Pod uvjetom da su postave knjiženja odrađene ispravno i da korisnik ima dovoljno znanja za operaciju koju odrađuje u NAV-u.

Barem jednom tijekom obračunskog razdoblja potrebno je izvršiti kontrolu knjiženja, uskladiti sve potrebne evidencije i „očistiti“ sustav od pogrešaka. U pravilu korisinici, osim velikih, ne raspolažu kadrom koji, s obzirom na kompleksnosti NAV-a, samostalno odrađuje sve potrebne aktivnosti, pa dio posla prepuštaju konzultantima.

r Povratak